nr. 16 din 29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 16/29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru

Read more

nr. 15 din 29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România începând cu anul 2024

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată

Read more

nr. 13 din12 februarie 2024 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                             HOTĂRÂREA nr. 13 din12 februarie 2024

Read more

nr. 5/25.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 5/25.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și

Read more

nr. 4/25.01.2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2024

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 4/25.01.2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de

Read more

nr. 3/25.01.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTĂRÂREA nr. 3/25.01.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență

Read more

nr. 2/25.01.2024 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târnăveni, stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiulTârnăveni,  a Indicatorilor de performanta ai Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini si a contrctului cadrul de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târnăveni  

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 2/25.01.2024 privind înființarea Serviciului

Read more

nr. 1 din 10.01.2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2024-2025

R O M Â N I A                                                                                JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 1/10.01.2024 privind aprobarea organizării

Read more