Comisii

Comisiile Consiliului local

1. Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, turism

Atribuţii:
– dezvoltarea economico-sociala
– formarea,administrarea,intretinerea si executarea bugetului local
– impozitele si taxele locale
– administrarea domeniului public si privat al municipiului
– finante si comert

Componenţa:

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport

Atribuţii:
– functionarea institutiilor locale de invatamant,sanitare,de cultura si de tineret
– petrecerea timpului liber al cetatenilor
– desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale si artistice, sportive si de agrement
– functionarea institutiilor de binefacere
– organizarea si functionarea locurilor de agrement si a parcurilor de distractii

Componenţa:

 

3. Comisia juridica si de disciplina, munca si protectia sociala si a copiilor

Atribuţii:
– statutul personalului, organigramele si numarul de personal
– respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor
– protectia muncii
– protectia sociala si a copiilor
– integrare europeana

Componenţa:

4. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului

Atribuţii:
– organizarea si dezvoltarea urbanistica
– amenajarea teritoriului
– lucrari publice
– servicii de gospodarire comunala
– transport local
– retele edilitare
– refacerea si protectia mediului inconjurator
– protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,a parcurilor

Componenţa:

Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.