Comisii

Comisiile Consiliului local

1. Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, turism

Atribuţii:
– dezvoltarea economico-sociala
– formarea,administrarea,intretinerea si executarea bugetului local
– impozitele si taxele locale
– administrarea domeniului public si privat al municipiului
– finante si comert

Componenţa:
Incze Csaba – UDMR
Popa Felician – PNL
Piaskovski Stanislav – PSD
Șincu Gheorghe Vlad – PNL
Tutecean Cristian – PNL

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport

Atribuţii:
– functionarea institutiilor locale de invatamant,sanitare,de cultura si de tineret
– petrecerea timpului liber al cetatenilor
– desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale si artistice, sportive si de agrement
– functionarea institutiilor de binefacere
– organizarea si functionarea locurilor de agrement si a parcurilor de distractii

Componenţa:

Fodor Alexandru – UDMR
Cimpoca Alin – PNL
Popa Ovidiu – PNL
Marcu Florin PSD
Voda Mircea – PNL

3. Comisia juridica si de disciplina, munca si protectia sociala si a copiilor

Atribuţii:
– statutul personalului, organigramele si numarul de personal
– respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor
– protectia muncii
– protectia sociala si a copiilor
– integrare europeana

Componenţa:
Heghes Octavian – PNL
Sim Florin – PSD
Nastase Nicolae – PSD
Ciulea Pavel – PNL
Tutecean Cristian – PNL

4. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului

Atribuţii:
– organizarea si dezvoltarea urbanistica
– amenajarea teritoriului
– lucrari publice
– servicii de gospodarire comunala
– transport local
– retele edilitare
– refacerea si protectia mediului inconjurator
– protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,a parcurilor

Componenţa:
Modorcea Ovidiu – PNL
Gligor Dorin – PMP
Antonya Mihail – PNL
Mihailescu Alin – PSD
Cirlea Emaniol  – PSD

Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.