DEZBATERE PUBLICA privind aprobarea Regulamentului de Amplasare si Autorizare a Mijloacelor de Publicitate in Municipiul Tarnaveni, in conformitate cu prevederile Legii 185/2013

DEZBATERE PUBLICA privind aprobarea Regulamentului de Amplasare si Autorizare a Mijloacelor de Publicitate in Municipiul Tarnaveni, in conformitate cu prevederile Legii 185/2013

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul municipiului Tarnaveni aduce la cunostinta publicului, proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Amplasare  si Autorizare a Mijloacelor de Publicitate in Municipiul Tarnaveni, in conformitate cu prevederile Legii 185/2013.

Proiectul de hotarare si documentele aferente acestuia sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 8.                       

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra referitoare la proiectul de hotarare mentionat pana la data de 24.12.2014. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta la sediul Primariei Municipului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, prin fax la numarul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatarnaveni.ro .

  

                     PRIMAR                                                   SECRETAR

         jrs. Megheşan Nicolae Sorin                              Groza Viorel Razvan

 

Download

Proiect HCL privind aprobarea Regulamentului de ampalsare si autorizare a mijloacelor de publicitate

referat privind aprobarea Regulamentului de ampalsare si autorizare a mijloacelor de publicitate

Regulamentul de ampalsare si autorizare a mijloacelor de publicitate