Dezbatere publica – Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere in Municipiul Tarnaveni

Dezbatere publica – Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere in Municipiul Tarnaveni

ANUNT

În conformitate  cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul municipiului Târnăveni aduce la cunoștință publicului, proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Târnăveni, în conformitate cu prevederile Legii 185/2013.

Proiectul de hptărâre și documentele aferente acestuia sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, cam. 8.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, așteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare l aproiectul de hotărâre menționat până la data de 10.01.2016. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piata Primăriei nr. 7, prin fax la numărul 0265-446312 sau e-mail la adresa office@primaritarnaveni.ro

 

                                     PRIMAR                                                            SECRETAR

                  Jrs. Meghesan Nicolae Sorin                                             Groza Viorel Razvan

 

Download

Proiect HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere pe domeniul public si privat al Municipiului Tarnaveni 2016 

Expunere de motive   

Raport de specialitate la proiectul HCL

Anexa – REGULAMENT privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in municipiul Tarnaveni