Dezbatere publica- Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al Municipiului Tarnaveni

Dezbatere publica- Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al Municipiului Tarnaveni

 ANUNT

În conformitate  cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul municipiului Târnăveni aduce la cunoștință publicului, proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Târnăveni, în conformitate cu prevederile Legii 185/2013.

Proiectul de hptărâre și documentele aferente acestuia sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, cam. 8.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, așteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare l aproiectul de hotărâre menționat până la data de 10.01.2016. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piata Primăriei nr. 7, prin fax la numărul 0265-446312 sau e-mail la adresa office@primaritarnaveni.ro

 

                    PRIMAR                                                  SECRETAR

          Jrs. Meghesan Nicoale Sorin                      Groza Viorel Razvan

 

Download

Proiect HCL privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Tarnaveni 

Referat de specialitate  

Anexa 1 – REGULAMENT privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Tarnaveni

Anexa 2 – Tehnologii de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sapatura pentru utilitatile publice executate pe domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni

Anexa 3 – Cerere pentru executarea lucrarilor de spargere pe domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni

Anex 4 – Cerere de interventie de urgenta  pentru executarea lucrarilor de spargere pe domeniul public din Municipiul Tarnaveni

Anexa 5 – Permis de spargere pentru lucrarile subterane pe doemniul public si privat al municipiului Tarnaveni la retelele tehnico-edilitare