DEZBATERE PUBLICA – proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni precum si a Indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Tarnaveni.

DEZBATERE PUBLICA – proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni precum si a Indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Tarnaveni.

JUDEŢUL MUREŞ, MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA, Nr. 22151/27.10.2014

ANUNT

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul municipiului Tarnaveni aduce la cunostinta publicului, proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni precum si  a Indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Tarnaveni.

             Proiectul de hotarare si documentele aferente acestuia  sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 25

              In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra referitoare la proiectul de hotarare mentionat pana la data de 10.11.2014. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta la sediul Primariei Municipului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, prin fax la numarul 0265/446312 sau e-mail la adresaoffice@primariatarnaveni.ro .

                  PRIMAR                                                   SECRETAR

         jrs. Megheşan Nicolae Sorin                              Groza Viorel Razvan

        

Proiect de hotarare 

Referat

Expunere de motive  

Nota fundamentare indicatori si strategie 

Tabel indicatori de performanta

Strategia de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public 2014

Documentatie de Avizare a Lucrarile de Interventie (D.A.L.I.)

Planuri D.A.L.I. Tarnaveni 

Planuri D.A.L.I. Botorca

Planuri D.A.L.I. Bobohalma 

Planuri D.A.L.I. Custelnic