Dezbateri publice

17.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2022

detalii…


16.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

detalii…


14.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

detalii…


10.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea modificarii Anexei la HCL nr. 89/07.07.2022 privind principalele manifestari cultural-artistice, sportive, sociale si eductive care se desfasoara in municipiul Tarnaveni in anul 2022

detalii…


7.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES

detalii…


04.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta

detalii…


04.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru semestrul I al anului scolar 2022-2023

detalii…


04.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.09.2022

detalii…


04.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind insusirea Raportului de evaluare si aprobarea documentatiei pentru vanzarea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie dect acea de locuinta si a terenului aferent acestuia sitaut in Tarnaveni strada Republicii nr. 74/H (Centrala termica)

detalii…


02.11.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare si desfasurare a licitatiei, Fisa de date si formulare, in vederea organizarii licitatiei pentru inchirierea spatiului situat in Tarnaveni, strada 1 Decembrie 1918 1918 nr. 46/P2 ap. 4

detalii…


13.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al Municipiului tarnaveni, a mijloacelor fixe rezultate in urma finalizarii obiectivului de investitie “Alimentare cu apă potabilă localitatea Bobohalma. Municipiul Târnăveni”

detalii…


12.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica

detalii…


11.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Parcelare si reglementare zona functionala locuire

detalii…


06.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni, în scopul creșterii eficienței energetice – Piața Primăriei nr. 7, jud. Mureș”

detalii…


06.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.

detalii…


06.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind actualizarea HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveni” Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10/1 învățământ obligatoriu.

detalii…


06.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind actualizarea HCL nr. 43/26.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ” Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveni”

detalii…


06.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr 917/27.09.2022asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni

detalii…


05.10.2022

Anunt transparenta decizionala –  privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: infiintarea unei statii de autobuz in localitatea Custelnic

detalii…


04.10.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea ncesitatii si oportunitatii achzitionarii de lucrari, servicii si produse pe anul 2022

detalii…


21.09.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea prin licitatie publică a spațiului situat în Mun Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/P2 ap. 4, înscris în CF 50174-CI-U10

detalii…


21.09.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (centrala termică)

detalii…


21.09.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a imobilului înscris în CF nr. 57659, situat în Municipiul Târnăveni, str Bradului nr. 14 (fostul CARS)

detalii…


21.09.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2022

detalii…


21.09.2022

Anunt transparenta decizionala -PHCL privind aprobarea necesității și oportunității achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022 (PNRR)

detalii…


21.09.2022

Anunt transparenta decizionala -PHCL privind aprobarea proiectului: „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL TÂRNĂVENI”

detalii…


16.09.2022

Anunt transparenta decizionala -PHCL privind aprobarea necesității și oportunității achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

detalii…


02.09.2022

Anunt transparenta decizionala -PHCL privind modificarea HCL nr. 79 din 2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr. 53 din 2022 pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

detalii …


02.09.2022

Anunt transparenta decizionala -PHCL privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 33/2020, modificata prin HCL 78 din 2020, actualizat prin HCL 54 din 2022 pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare Colegiu tehnic Tarnaveni”

detalii….


02.09.2022

Anunt transparenta decizionala -PHCL privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2022

detalii….


02.09.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 07.04.2022 in sensul aprobarii creditelor de anganjament pentru implementarea proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni”

detalii….


02.09.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

detalii….


31.08.2022

Anunt transparenta decizionala – PHCL privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizarii obiectivului de investitie ”retea de apă str. După Deal”

detalii….


26.08.2022
Anunt transparenta decizionala – PHCL privind instalarea unor indicatoare rutiere

…detalii


18.08.2022
Anunt public – APM anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Construire fabrică de producție vată minerală și depozitare, anexe tehnice, administrative și sociale, casă poartă, platforme și instalații tehnologice, platforme de depozitare, modernizări și recompartimentări în clădiri existente, amenajare drumuri, platforme, parcaje, spații verzi, drumuri acces, împrejmuire și organizare de șantier”
…detalii


17.08.2022
Anunt transparenta decizionala – PHCL privind privind alocarea sumei de 50000 lei Parohiei Ortodoxe Romana Tarnaveni V
….detalii


17.08.2022
Anunt transparenta decizionala – PHCL privind privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.06.2022
….detalii


17.08.2022
Anunt transparenta decizionala – PHCL privind privind rectificarea bugetului general  consolidat al municipiului  Tarnaveni pe anul 2022
….detalii


28.07.2022
Anunt transparenta decizionala- septembrie 2022
….detalii


30.06.2022
Anunt transparenta decizionala- august 2022
….detalii


30.05.2022
Anunt transparenta decizionala- iulie 2022
….detalii


28.04.2022

Anunt transparenta decizionala- iunie 2022

….detalii


27.04.2022

Anunt Dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind aprobarea “Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târnăveni 2022-2030”

…detalii


28.02.2022

Anunt transparenta decizionala –aprilie 2022

…detalii


03.02.2022

Anunt transparenta decizionala – martie 2022

…detalii


28.01.2022

Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

…detalii


31.12.2021

Anunt transparenta decizionala – februarie 2022

…detalii


26.11.2021

Anunt transparenta decizionala – ianuarie 2022

…detalii


01.10.2021

Anunt transparenta decizionala – noiembrie 2021

…detalii


01.09.2021

Anunt transparenta decizionala – octombrie 2021

…detalii


STUDIU DE OPORTUNITATE_Transport local

…detalii


06.07.2021

Anunt transparenta decizionala – august 2021

…detalii


10.06.2021

Dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integrata a Municipiului Tarnaveni 2021-2027

…detalii


04.06.2021

Anunt transparenta decizionala – iulie2021

…detalii


04.05.2021

Anunt transparenta decizionala – iunie2021

…detalii


02.04.2021

Anunt transparenta decizionala – mai 2021

…detalii


02.03.2021

Anunt transparenta decizionala – aprilie 2021

…detalii


01.02.2021

Anunt transparenta decizionala – martie 2021

…detalii


02.10.2020

Anunt transparenta decizionala – noiembrie 2020

…detalii


04.09.2020

Anunt transparenta decizionala – octombrie 2020

…detalii


04.08.2020

Anunt transparenta decizionala – septembrie 2020

…detalii


03.07.2020

Anunt transparenta decizionala – august 2020

…detalii


02.06.2020

Anunt transparenta decizionala – iulie 2020

…detalii


11.05.2020

Dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubritate a localitatilor din județul Mureș

…detalii


04.05.2020

Anunt transparenta decizionala – iunie 2020

…detalii


06.04.2020

Anunt transparenta decizionala – mai 2020

…detalii


30.03.2020

Anunt Dezbatere publica a proiectului de hotarare privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru 2021

…detalii


02.03.2020

Anunt transparenta decizionala – aprilie 2020

…detalii


06.02.2020

Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

…detalii


04.02.2020

Anunt transparenta decizionala – martie 2020

…detalii


07.01.2020

Anunt transparenta decizionala – februarie 2020

…detalii


03.12.2019

Anunt transparenta decizionala – ianuarie 2020

…detalii


07.11.2019

Dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind anularea majorarilor de intârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018

…detalii


07.11.2019

Anunt transparenta decizionala – decembrie 2019

…detalii


02.10.2019

Anunt transparenta decizionala – noiembrie 2019

…detalii


03.09.2019

Anunt transparenta decizionala – octombrie 2019

…detalii


01.08.2019

Anunt transparenta decizionala – septembrie 2019

…detalii


02.07.2019

Anunt transparenta decizionala – august 2019

…detalii


05.06.2019

Anunt transparenta decizionala – iulie 2019

…detalii


08.05.2019

Dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubritate

…detalii


06.05.2019

Anunt transparenta decizionala – iunie 2019

…detalii


12.04.2019

Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

…detalii


04.04.2019

Anunt transparenta decizionala – mai 2019

…detalii


05.03.2019

Anunt transparenta decizionala – aprilie 2019

…detalii


04.02.2019

Anunt transparenta decizionala – martie 2019

…detalii


04.01.2019

Anunt transparenta decizionala – februarie 2019

…detalii


03.12.2018

Anunt transparenta decizionala – ianuarie 2019

detalii


06.11.2018

Anunt transparenta decizionala – decembrie 2018

detalii


02.11.2018

Dezbatere publice privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului de HCL privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

detalii


03.10.2018

Anunt transparenta decizionala – noiembrie 2018

detalii


04.09.2018

Anunt transparenta decizionala – octombrie 2018

detalii


03.08.2018

Anunt transparenta decizionala – septembrie 2018

detalii


03.07.2018

Anunt transparenta decizionala – august 2018

detalii


04.06.2018

Anunt transparenta decizionala – iulie 2018

detalii


14.05.2018

Anunt transparenta decizionala – iunie 2018

detalii


03.04.2018

Anunt transparenta decizionala – mai 2018

detalii


06.03.2018

Anunt transparenta decizionala – aprilie 2018

detalii


08.02.2018

Anunt transparenta decizionala – martie  2018

detalii


30.01.2018

Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018

detalii


08.01.2018

Anunt transparenta decizionala – februarie  2018

detalii


2017


11.12.2017

Anunt transparenta decizionala – ianuarie  2018

detalii


02.11.2017

MINUTA Dezbaterii publice desfășurată în data de 31.10.2017, ora 11.00 – privind proiectul de hotărârereferitor la stabilirea Impozitelor și taxelor locale în municipiul Târnăveni pentru anul 2018

detalii


02.11.2017

Anunt transparenta decizionala – decembrie  2017

detalii


25.10.2017

DEZBATERE PUBLICA –  Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Târnăveni

detalii


24.10.2017

Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului de HCL privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

detalii


11.10.2017

Anunt transparenta decizionala – Proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

detalii


11.10.2017

Anunt transparenta decizionala – noiembrie  2017

detalii


11.09.2017

Anunt transparenta decizionala – octombrie  2017

detalii


06.09.2017

Anunt transparenta decizionala – septembrie 2017

detalii


21.08.2017

DEZBATERE PUBLICA privind  indicatori de performanta pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice din municipiul Tarnaveni;  indicatori de performanta pentru activitatile de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet din municipiul Tarnaveni  si  indicatori de performanta pentru activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in municipiul Tarnaveni
…detalii


16.11.2015

  Dezbatere publica- Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al Municipiului Tarnaveni
…detalii


16.11.2015

  Dezbatere publica – Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere in Municipiul Tarnaveni
…detalii


20.10.2015

  Dezbatere publica – Proiectul de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale
…detalii


12.01.2015

  DEZBATERE PUBLICA privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Tarnaveni, jud. Mures pentru perioada 2014-2020.
…detalii


11.12.2014

  DEZBATERE PUBLICA privind aprobarea Regulamentului de Amplasare si Autorizare a Mijloacelor de Publicitate in Municipiul Tarnaveni, in conformitate cu prevederile Legii 185/2013
…detalii


30.10.2014

  DEZBATERE PUBLICA – proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni precum si a Indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Tarnaveni.
…detalii