Documentație urbanism

2023.11.08

Aviz de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Construire doua case de locuit, anexe gospodaresti” si documentatia

…detalii


2023.10.02

Invitatie  consultare public si Documentatie privind  initierea de elaborare  PUZ-reglementare teren pentru spatiu comercial si zona de locuinte

…detalii


2023.08.03

Raportul de informare și consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru ”Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire și racordare la sistemul energetic național”, pe amplasamentul situat în Municipiul Târnăveni, str. Păcii, f.n., beneficiar – SC WIKI WIKI MANAGEMENT SRL

…detalii


2023.07.27

Anunt privind consultarea documentatiei de urbanism PUZ: “Construire parc fotovoltaic în vederea producerii de energie electrică, construire imprejmuire si racordare la sistemul energetic national”

…detalii


2023.06.19

Anunt privind consultarea documentatiei de urbanism PUZ: “Schimbare functiune teren si lotizare pentru construire case de locuit in regim S+P+E”

…detalii


2023.05.02

Raportul de informare si consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru “Construire centrala electrică fotovoltaică 18MWp, împrejmuire și racord electric”, pe amplasamentul situat în intravilanul municipiului Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 131, 144, beneficiar – TRV SOLAR PARC S.R.L.

…detalii


2023.04.20

Raportul final de informare si consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru “Modificarea zona funcțională” pentru construirea în mai multe etape a următoarele obiective publice: Centru de colectare prin aport voluntar, depou autobuze electrice, parcare pulică, târg, pe amplasamentul situat pe str. Obor nr. 9 Târnăveni, inițiator- Municipiul Târnăveni

…detalii


2023.04.03

Anunt privind consultarea documentatiei de urbanism PUZ – “Modificare zona functionala”, strada Piata Obor nr. 9, beneficiar – Municipiul Târnăveni

…detalii


2023.03.24

Anunt privind consultarea documentatiei de urbanism – PUZ  “Construire centrala electrica fotovoltaica18MWP, împrejmuire și racord electric”

…detalii


2023.02.03

Aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ – “Modificare zona functionala”, strada Piata Obor nr. 9, beneficiar – Municipiul Târnăveni

…detalii


2023.02.01

Aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ – “Construire parc fotovoltaic în vederea producerii de energie electrică, împrejmuire teren și racordare la sistemul energetic național”, beneficiar – S.C. WIKI-WIKI MANAGEMENT S.R.L.

…detalii


2022.12.08

Aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ -“Construire centrala electrica fotovoltaica 18MWP, împrejmuire și racord”, str. Avram Iancu nr. 144, beneficiar: TVR SOLAR PARC S.R.L

…detalii


2022.12.08

Aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ – ”Construire centrala electrica fotovoltaica 18MWp, imprejmuire si racord electric”  str. Avram Iancu nr. 144

detalii…


2022.07.25

Anunt privind consultarea documentatiei de urbanism – PUZ “Construire terasa acoperita si hala din structura metalica”

…detalii


2022.07.22

Aviz de oportunitate si Studiu de oportunitate pentru elaborare PUZ- Construire terasa acoperita si hala din structura metalica

…detalii


2022.04.18

Anunt privind consultarea documentatiei de urbanism – PUZ “Parcelare si reglementare zona functionala locuire”

…detalii


2021.12.30

Raport final de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ pentru “Construire centru varstnici”

…detalii


2021.09.24

Aviz de oportunitate pentru elaborare PUZ pentru Construire 3 case individuale in regim Dp+P+M si anexe

…detalii


2021.09.23

Anunt privind informarea populatiei privind intentia de elaborare a PUZ

…detalii


2021.08.05

Raport de informare si consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru “Extindere subzona LI, U.T.R. 16”, pe amplasamentul situat in intravilanul municipiului Târnăveni, str. George Coșbuc nr. 42-42A

…detalii


2021.07.29

Anunt dezbatere publica privind Elaborarea PUZ – in vederea introducerii in intravilan a terenului in suprafata de 2400 mp si construirea unui Centru pentru vârstnici

…detalii


2021.07.27

Aviz de oportunitate PUZ.Construire hala service auto, hala inspectie tehnica I.T.P. si magazine – strada Depozitelor nr. 1

…detalii


2021.06.28

Anunt consultare populatie a documentatiei “PUZ Tarnaveni – extindere subzona LI UTR 16”, Tarnaveni, str. George Cosbuc nr. 42-42A

…detalii


2021.06.04

Raport de informare si consultare a publicului cu privire la “PUZ – Construire supermarket LIDL, amenajari accese si locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe fatade si totem, amplasare post trafo si bransamente la utilitati, imprejmuire proprietate”

…detalii


2021.06.03

Aviz de oportunitate PUZ.Construire Centru pentru varstnici

…detalii


2021.03.03

Plan urbanistic zonal- Obtinerea avizului de oportunitate etapa 1-Popa Ovidiu Florin str, George Cosbuc nr. 42-42A “Extindere subzona LI UTR16”

…detalii


2021.01.14

Construire PUZ – etapa a II-a – Consultare populatie “Construire supermarket LIDL. amenajari accese si locuri de parcare in incinta”

…detalii


2020.09.07

PUZ – construire supermarket LIDL– faza de Aviz de Oportunitate – Etapa I

…detalii


25.05.2020

PUZ Tarnaveni Est -Reglementare zonă funcțională pentru servicii și depozitare

…detalii


19.09.2019

PUZ – SC Lizzy Car Wash SRL – faza de Aviz de Oportunitate – Etapa I

…detalii


11.04.2018

Anunt – INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

…detalii


03.04.2018

Raport de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ – str. Victoriei nr. 12

…detalii


15.03.2018

Anunt consultare populatie – Documentatie de urbanism PUZ Caritas Mitropolitan Gregocatolic Blaj -etapa II

…detalii


15.12.2017

Aviz de oportunitate nr. 4 din 2017 – pentru elaborare PUZ generat de imobilul situat pe  str. Victoriei nr. 12

…detalii


14.12.2017

Raport de informare si consultare a publicului – Construire statie de alimentare cu carburanti si functiuni conexe – str. 1 Decembrie 1918 nr. 48/D

…detalii


22.11.2017

Anunt consultare documentatie-Construire statie de alimentare cu carburanti si functiuni conexe -str. 1 Decembrie 1918 nr. 48D

…detalii


14.11.2017

Aviz de oportunitate nr. 3 din 2017 – pentru elaborarea PUD  în vederea construirii unei case de locuit P+M, construire anexe S.C. AUTOSCAVI STG S.R.L

…detalii


26.10.2017

Anunt consultare populatie – PUD CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M, CONSTRUIRE ANEXE, str. Armatei nr. 13
…detalii


26.10.2017

Raportul de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ pentru construire Hypermarket P+1E partial container, str. Victoriei, nr. 15 A
…detalii


11.10.2017

Aviz de oportunitate nr. 2 din 2017 – pentru elaborarea PUZ generat de imobilul situat pe strada 1 Decemebrie 1918 nr. 48/D
…detalii


05.10.2017

Anunt consultare populatie – Documentatie de urbanism PUZ: Construire hipermarket P+1E, str. Victoriei nr. 15A
…detalii


19.09.2017

Aviz de oportunitate nr. 1 – construire hipermarket P+1E partial, str. Bradului nr. 14
…detalii


19.10.2015

  Raport de informare si consultare a publicului -PUZ pentru construire atelier ITP reparatii autor si Garden Center – SC ANIFLORA SRL
…detalii


19.10.2015

  Raport de informare si consultare a publicului – PUZ pentru construire Baza sportiva si de agrement – SC ALL METAL SOLUTIONS SRL
…detalii


22.09.2015

  Consultare populatie -Construire PUZ-ALL METAL Solutions
…detalii


09.09.2015

  Raport de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ pt reconversie zona functionala pe terenul intravilan din Municipiul Tarnaveni, str. 1Decembrie 1918, nr. 32
…detalii


24.08.2015

  Aviz de oportunitate nr. 2 – Intocmire PUZ pentru Construire Baza sportiva si de agrement prin reconversie din zona industriala in zona pentru agrement si sport
…detalii


24.08.2015

  Aviz de oportunitate nr. 3 – Intocmire PUZ pentru Construirea unui atelier ITP, reparatii auto si garden center – pe strada Rampei nr. 16
…detalii


27.05.2015

  Raportul final de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ -Reconversie zona functionala din zona de productie in zona pentru servicii – SC CONFIT Construct SRL
…detalii


14.05.2015

  Raportul de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ -Reconversie zona functionala din zona de productie in zona pentru servicii – SC CONFIT Construct SRL
…detalii


20.02.2015

  Aviz de oportunitate nr. 1 din 2015 – Reconversie zona functionala din zona de productie in zona pentru servicii
…detalii


20.12.2014

  Aviz prealabil de oportunitate nr. 4 -2014 -PUZ: Introducere teren in intravilansi stabilire zona functionala pentru prestari servicii
…detalii


20.10.2014

  Raport de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ pentru construire hala cu destinatie service auto – str. Rampei nr. 10-Etapa a II-a
…detalii


17.10.2014

  PUZ-schimbare destinatie teren in vederea construirii obiectivului PUNCT DE COMANDA LA UNITATEA DE COMBATERE A CADERILOR DE GRINDINA MURES
…detalii


08.10.2014

  Raport de informare siconsultare a publicului cu privire la PUZ pentru construire hala cu destinatie service auto – str. Rampei nr. 10
…detalii


09.09.2014

  P.U.Z. Construire hala cu destinatia service auto localitatea Tarnaveni, str. Rampei, nr. 10 -etapa II – consultare populatie
…detalii


04.06.2014

  Aviz prealabil de oportunitate -PUZ Construire hala Service auto
…detalii


24.02.2014

  Aviz prealabil de oportunitate pentru intocmirea PUZ in vederea schimbarii destinatiei unui teren in scopul construirii unui obiectiv de utilitate publica
…detalii


08.04.2013

  Dezbatere publica cu privire la documentatia de urbanism Construire ansamlu industrial si de agrement – faza finala
…detalii


05.04.2013

  Raportul de informare si consultare a publicului-PUZ construire ansamblu industrial si de agrement
…detalii


20.03.2013

  Consultare PUZ – CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC -faza finala pentru aprobare in HCL
…detalii


14.03.2013

  PUZ-Construire ansamblu industrial si de agrement – SC Ruck Ventilatoare SRL
…detalii


05.03.2013

  Raport informare si consultare PUZ construire parc fotovoltaic
…detalii


28.02.2013

  Consultare PUZ – SC FOMCO SOLAR ENERGY SRL – Etapa I
…detalii


19.02.2013

  ANUNT – intalnire cu privire la documentatie de urbanism AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC in municipiul Tarnaveni
…detalii


06.02.2013

  Documentatie consultare populatie – SC RUCK VENTILATOARE SRL – faza a II-a
…detalii


31.01.2013

  Aviz de oportunitate si Memoriu tehnic – SC RUCK Ventilatoare SRL
…detalii


31.01.2013

  Aviz oportunitate si memoriu general – SC GREEN SOLAR Energy
…detalii


30.01.2013

  Consultare documentatie PUZ -Amenajare parc fotovoltaic
…detalii


30.01.2013

  Consultare PUZ – CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC -faza finala pentru aprobare in HCL
…detalii


09.05.2012

  Raportul de informare si consultare a publicului cu privire la PUZ pentru construire Parc fotovoltaic
…detalii


06.04.2012

   P.U.Z : Construire Parc Fotovoltaic, situat in Municipiul Tarnaveni, (zona pasune Bozias)
…detalii


test

   test
…detali2i