Legea 350/2005

02.04.2024

Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

BUGET DETALIAT -model

Fisa de date

 

10.04.2023

Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

BUGET DETALIAT -model

Fisa de date


20.04.2022

Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

Anexele nr. 1-13 ale Regulamantului de organizare (format editabil)

BUGET DETALIAT -model

Fisa de date


16.06.2021

Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

Anexele nr. 1-13 ale Regulamantului de organizare (format editabil)

BUGET DETALIAT -model

Fisa de date


03.06.2019

Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială. – sesiunea I 2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE -sesiunea I 2019

BUGET DETALIAT -model- sesiunea I 2019

fisa de date – sesiunea I 2019

 


18.05.2018

ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati   nonprofit de interes general – sesiunea I 2018

Regulament de organizare – sesiunea I 2018

Buget detaliat – model – sesiunea I 2018

Fisa de date – sesiunea I 2018

 


 

19.05.2017

  ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati   nonprofit de interes general -sesiunea I 2017

  Regulament de organizare – sesiunea I 2017

  Buget detaliat – model – sesiunea I 2017

  Fisa de date – sesiunea I 2017

 


26.02.2016

   Buget detaliat – model – sesiunea I 2016


26.02.2016

  Regulament de organizare – sesiunea I 2016


26.02.2016

  Fisa de date – sesiunea I 2016


26.02.2016

  ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general -sesiunea I 2016


25.02.2016

  Raport anual privind situatia contractelor de finantare nerambursabila incheiate in baza prevederilor Legii nr. 350/2005 – anul 2015


25.08.2015

  Anunt de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila- iulie 2015


02.04.2015

  ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general sesiunea I 2015


02.04.2015

  Fisa de date – sesiunea I 2015


02.04.2015

  Regulament de organizare -sesiunea I 2015


18.03.2015

  ANUNT -anulare procedura


05.03.2015

  Fisa de date


05.03.2015

  Regulament de organizare – sesiunea I 2015


05.03.2015

  ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general -sesiunea I 2015


13.03.2014

  Regulament de organizare. Anexe – sesiunea I 2014


13.03.2014

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea I 2014


13.03.2014

   Buget detaliat – model – sesiunea I 2014


13.03.2014

  ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea I 2014


30.04.2013

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea I 2013


30.04.2013

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea I 2013


30.04.2013

   Buget detaliat – model – sesiunea I 2013


30.04.2013

  ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea I 2013


27.04.2012

  Se prelungeste perioada de depunere a proiectelor pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general


30.03.2012

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea I 2012


29.03.2012

   Buget detaliat – model – sesiunea I 2012


29.03.2012

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea I 2012


29.03.2012

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea I 2012


08.07.2011

   Buget detaliat – model – sesiunea II 2011


08.07.2011

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea II 2011


08.07.2011

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea II 2011


08.07.2011

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea II 2011


21.02.2011

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea I 2011


21.02.2011

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea I 2011


21.02.2011

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea I 2011


20.02.2011

   Buget detaliat – model – sesiunea I 2011


16.03.2010

  Buget detaliat – model – sesiunea I 2010


16.03.2010

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea I 2010


16.03.2010

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea I 2010


16.03.2010

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea I 2010


04.11.2009

  Buget detaliat – model – sesiunea a II-a 2009


04.11.2009

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea a II-a 2009


04.11.2009

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea a II-a 2009


04.11.2009

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea a II-a 2009


16.04.2009

  Buget detaliat – model – sesiunea aprilie-iunie 2009


16.04.2009

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea aprilie-iunie 2009


16.04.2009

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2005 – sesiunea aprilie-iunie 2009


16.04.2009

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea aprilie-iunie 2009


27.10.2008

  Regulamentul si anexele sunt valabile cele din sesiunea I (martie-aprilie 2008)


27.10.2008

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea a II-a 2008


27.10.2008

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2006 – sesiunea a II-a 2008


27.02.2008

  Buget detaliat – model


27.02.2008

  Anexa 13 – categorii de proiecte/programe aferente activităților din domeniul asistentei sociale


27.02.2008

  Anexa 12 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului cultural-educativ-stiintific


27.02.2008

  Anexa 11 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului sport


27.02.2008

  Anexa 10 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului de protecție a mediului


27.02.2008

  Anexa 9 – declarație de imparțialitate a membrilor Comisiei Evaluare și Selecție


27.02.2008

  Anexa 8 – curriculum vitae


27.02.2008

  Anexa 7 – adresa de înaintare a raportului final sau intermediar


27.02.2008

  Anexa 6 – cheltuieli eligibile și neeligibile


27.02.2008

  Anexa 5 – declarație de imparțialitate a beneficiarului


27.02.2008

   Anexa 4 – formular pentru raportări intermediare și finale


27.02.2008

  Anexa 3 – bugetul de venit și cheltuieli


27.02.2008

   Anexa 2 – declarație persoane juridice/fizice


27.02.2008

  Anexa 1 – formular cerere de finanțare


27.02.2008

  Regulament de organizare. Anexe. – sesiunea martie aprilie 2008


27.02.2008

  Fisa de date privind finantarea nerambursabila a proiectelor de interes local conform Legii 350/2006 – sesiunea martie – aprilie 2008


27.02.2008

  Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general


11.06.2007

  Regulament de organizare – iunie 2007


11.06.2007

  Anexa 13 – categorii de proiecte/programe aferente activităților din domeniul asistentei sociale


11.06.2007

  Anexa 12 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului cultural-educativ-stiintific


11.06.2007

  Anexa 11 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului sport


11.06.2007

  Anexa 10 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului de protecție a mediului


11.06.2007

  Anexa 9 – declarație de imparțialitate a membrilor Comisiei Evaluare și Selecție


11.06.2007

  Anexa 8 – curriculum vitae


11.06.2007

  Anexa 7 – adresa de înaintare a raportului final sau intermediar


11.06.2007

  Anexa 6 – cheltuieli eligibile și neeligibile


11.06.2007

  Anexa 5 – declarație de imparțialitate a beneficiarului


11.06.2007

  Anexa 4 – formular pentru raportări intermediare și finale


11.06.2007

  Anexa 3 – bugetul de venit și cheltuieli


11.06.2007

  Anexa 2 – declarație persoane juridice/fizice


11.06.2007

  Anexa 1 – formular cerere de finanțare


11.06.2007

  Fisa de date