P.U.Z. Construire hala cu destinatia service auto localitatea Tarnaveni, str. Rampei, nr. 10 -etapa II – consultare populatie

P.U.Z. Construire hala cu destinatia service auto localitatea Tarnaveni, str. Rampei, nr. 10 -etapa II – consultare populatie

Anunt 

Aviz prealabil de oportunitate

Certificat de urbanism  

Memeoriu PUZ- Construire hala cu destinatia service auto 

ITL- Incadrare in teritoriul localitatii 

A1- Situatia existenta 

A2- Reglementari urbanistice 

A3- Reglementari edilitare 

A4- Obiective de utilitate publica

A5- Posibilitati de mobilare urbanistice 

Panou -etapa II- Consultare populatie PUZ Barabas