Locuri de parcare la reședintă disponibile la data de 19 februarie 2020