Publicație Căsătorie Găinar Grigore-Valentin și Ivan Ștefana-Daniela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32074/27.08.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 27.08.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GGĂINAR GRIGORE-VALENTIN în vârstă 29 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei IVAN ȘTEFANA-DANIELA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei

 

                                               Ofiţer de stare civilă,