Regulamente


  Regulamentul de amplasare si autorizare a mijloacelor de publicitate in municipiul                 Tarnaveni (aprobat prin HCL 52/2015) din 31.03.2015

 

  Regulament de functionare pt asociatiile de proprietari din 02.03.2015

 

  REGULAMENT INTERN aprobat prin Dispozitia primarului nr. 163 din 2015

 

  Regulament de eliberare a Acordului de functionare aprobat prin HCL 114  din 29.12.2014

 

  Codul etic al fuctionarilor publici si al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local din 15.11.2013

 

  Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului (aprobat prin HCL 102 din 29.09.2011) din 01.10.2011

 

  Regulamentul intern (aprobat prin Dispozitia primarului nr. 7713 din 2008) din 01.04.2009