CONCURS PENTRU OCUPAREA a 4 POSTURI VACANTE DIN CADRUL PRIMARIEI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI,


ANUNTA


CONCURS PENTRU OCUPAREA


URMATOARELOR POSTURI :


 


 


I.    SECTOR  SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI  CLADIRI :


 


   FUNCTIONAR ADMINISTRATIV  I (  1  post)


CONDITII :


    studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat,


       vechime minima in specilitatea studiilor absolvite – 9 ani


 


        LUCRATOR COMERCIAL IV (  1  post)


CONDITII :


    studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat,


       vechime minima in specilitatea studiilor absolvite – 5 ani


 


 CASIER- INCASATOR,  cu  timp partial de lucru- 4 ore  ( 1 post)      


CONDITII :


       studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat


 


II.      ADMINISTRATIA  PIETEI :


 


  CASIER- INCASATOR,  cu  timp partial de lucru- 4 ore  ( 1 post)      


CONDITII :


       studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat


 


ACTE NECESARE :


       cerere;


       copie act studii;


       copie carnet munca ;


       recomandare de la ultimul loc de munca;


       copie act identitate;


       cazier judiciar;


       curriculum vitae ;


       adeverinta medicala de la medicul de familie- apt de munca.


 


DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI( proba scris si interviu):


       26.03.2008, ora 10.00 la sediul institutiei


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE, PANA LA DATA DE  24.03.2008 ORELE 15,00.


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIE SE POT OBTINE LA CAM. 4- SERVICIUL O.S.R.U.


                                                


  P R I M A R,


  Ing.  POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


                                                   BIBLIOGRAFIE


                                 CONCURS DIN 26.03.2008,


 


 


FUNCTIONAR ADMINISTRATIV :


 


    Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata;


 


  Legea nr. 477/2004- privind Codul de  conduita al personalului , cu modificarile si completarile ulterioare;


 


       Legea nr. 114/1996- legea locuintei ;


 


       O.G. nr. 34/ 2006- modificata si aprobata- privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune, de lucrari publice si a contractelor de concesiune de  de servicii.


 


 


LUCRATOR COMERCIAL  SI CASIER-INCASATOR :


 


 


   Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata;


 


  Legea nr. 477/2004- privind Codul de  conduita al personalului , cu modificarile si completarile ulterioare;


 


   Legea nr. 22/1969, modificata prin Legea nr. 54/1994- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii  si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor;


 


   Legea nr. 12/1990 – privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.