CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SOFER – SECTORUL INTRETINERE REPARATII STRAZI

ROMÂNIA


JUDEÞUL  MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


PRIMÃRIA


 


 


 


        PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


 


ANUNTA


 


CONCURS  PENTRU  OCUPAREA POSTULUI VACANT DE


SOFER – SECTORUL INTRETINERE REPARATII  STRAZI


 


 


CONDITII :


 


      studii medii;


      vechime in munca,  de minim  5  ani ;


      posesor al permisului de  conducere auto categoria : B  si  C


 


      ACTE  NECESARE :


 


 Cerere;


– Copie de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari,


 Curriculum vitae,


  Copie Permis conducere auto – categoria : B  si  C 


 Recomandare de la ultimul loc de munca ,


      Cazier judiciar,


  Copie xerox de pe carnetul de munca,


     Adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare,


  Copie act identitate.


 


DATA,ORA SI LOCUL   DESFASURARII  CONCURSULUI:


  28.07.2008, orele 10,00 la sediul institutiei, camera  6;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


 pânã la data de   24.07.2008, orele 15,00


RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE, LA CAM. 5, SERVICIUL  O.S.R.U. SAU LA TELEFON 443400 INT. 15,16


 


 


                                                       P R I M A R,


 


                                     Ing. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIA


 


 


PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE șOFER


 DIN CADRUL  SECTORULUI INTRETINERE REPARATII STRAZI


 


   


1.ORDONANÞA DE URGENÞÃ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaþia pe drumurile publice – REPUBLICARE


          Capitol 2- Secþiunea 1


          Capitol 4


          Capitol 5 – Secþiunea 1,2,5


 


2. HOTÃRÂRE nr. 1391/2006,  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice


          Capitol 4 – Secþiunea 2,3,6,7


          Capitol 7


 


3. Teste explicate ºi interpretate pentru obþinerea permisului de conducere 2004.