Lucrari de reparatii ale carosabilului pe toate arterele rutiere din municipiu


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


09 martie 2009 


 


Comunicat de presa


 


 


În aceastã perioadã la Târnãveni se efectueazã lucrãri de reparaþii ale carosabilului pe toate arterele rutiere din municipiu. Cu toate cã necesitãþile actuale impun o refacere completã a majoritãþii dumurilor din localitate, fondurile existente la bugetul local nu sunt suficiente pentru o asemenea lucrare. În aceste condiþii Primãria Municipiului Târnãveni a achiziþionat o mixturã asfalticã care poate fi turnatã la temperaturi mult mai scãzute decât materialele obiºnuite. Cu aceastã mixturã vor fi plombate toate gropile din oraº pentru a fi asiguratã siguranþa în trafic a autovehicolelor care circulã pe ºoselele din municipiu.


Specialiºtii administraþiei din Târnãveni lucreazã în prezent la gãsirea unor soluþii de finanþare din afara bugetului local, pentru refacerea în totalitate a strãzilor  din municipiu.


 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei