sedinta extraordinara din 3 iulie 2009 – material de sedinta


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


 


 


C O N V O C A T O R


 


In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 1409/2009;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara in data de 03 iulie 2009, orele 12.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


 


1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii pentru Reabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul Traian – Audit energetic si pentru reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic – Audit energetic.


 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009.


 3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.46/2009.


 


 


                                                            P R I M A R


                                                  ing.Matei Alexandru Adrian


 


 


                           Tarnaveni


                          29.06.2009


Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel             Coroº Ioan
Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu
Onose Gheorghe Ovidiu


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Maria 


download material sedinta – aici