Anunt de atribuire numarul 126054/06.01.2011 – Alimentare cu apa satul Bobohalma – Municipiul Tarnaveni


Anunt de atribuire numarul 126054/06.01.2011


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Mures , Romania , Email:  office@primariatarnaveni.ro, Tel.:  0265/443400 0265/443400     , Fax:  0265/446312


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1)  


Denumire contract    Alimentare cu apa satul Bobohalma – Municipiul Tarnaveni


II.2)  


Obiectul contractului    Alimentarea cu apa a satului Bobohalma


II.3)  


Tip contract    Lucrari


II.4)  


CPV    45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)


II.5)  


Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut


II.6)  


Invitatie de participare    274597/06.12.2010 19:53


Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite    6


         Valoare estimata totala    3,270,783 RON


III.2) Lista contracte


Contract


Valoare


75  / 28.12.2010


1,997,442.74 RON


Castigator


CUI


Adresa


ELECTROSERV TIRNAVA EXIM S.R.L.


RO 5093752


str. Frumoasa, nr.23, Tarnaveni, 545600, Mures


Total (fara TVA): 1,997,442.74 RON


 


 


INVITATIE PARTICIPARE CERERE OFERTA


Detaliu pentru invitatia numarul 274597


Autoritate contractanta


Primaria Municipiului Tarnaveni


Cod de identificare fiscala:  4323535


Adresa:  Piata Primariei, nr. 7, Tarnaveni


Telefon:  0265/443400


Fax:  0265/446312


 


Detaliu invitatie


Denumire invitatie: Alimentare cu apa satul Bobohalma – Municipiul Tarnaveni


Modalitate de desfasurare: Procedura offline


Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut


CPV: 45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)


Tip contract: Lucrari


Obiectul contractului: Alimentarea cu apa a satului Bobohalma


Stare procedura: Atribuita


Data publicarii: 06.12.2010 19:53


Data limita de depunere a ofertelor: 17.12.2010 09:00


Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, registratura, cam 23


Data si ora deschiderii ofertelor: 17.12.2010 10:00


Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, biroul Investitii, cam 30


Limba de redactare a ofertei: Romana


Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice


Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu


Tip de finantare: –


Tip Autoritate: Sectorial: Nu


Tip Activitate:


Impartire pe loturi: Nu


Valoare estimata: 3,270,783 RON


Criterii de calificare: Decl de eligibilitate; Informatii generale si cifra de afaceri; Decl privind neincadrarea la art. 180 si 181; Certif de atestare fiscala de la DGFP si locale; Certif de inregistrare; Certif constatator; Bilant contabil; Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani; Contract similar; Efectivele medii anuale ale personalului; CV-uri; Lista cu utilajele; ISO9001; ISO14001; OHSAS18001;


 


Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Din SEAP


 


 


 


 ©2006, e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate