CEC BANK S.A.- sucursala TG.MURES Trim II 2014

Finanțări
rambursabile

 

TRIM II 2014

 

CEC BANK S.A.-
sucursala  TG.MURES

 

 

contract.nr.389/08.07.2008, Act
adi
țional
nr.1/27.09.2010,

Act adițional
nr.2/20.10.2010,

Act adi
țional
nr.3/31.12.2010

 

Hotararea
Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.915/23.05.2008, Hotararea
Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1656/10.09.2010,

 

Hotararea
Consiliului Local al municipiului Tarnaveni NR.97/26.10.2006

 

Valoarea
finantarii rambursabile contractate “ 6.408.243,63 lei

Plati efectuate din finantarea
rambursabila  “  6.408.243,63lei

 

Durata
serviciului datoriei publice locale 
  180 luni

Din care:

o perioada de
gratie            30
luni 08.07.2008 “ 31.12.2010

o perioada de
rambursare    150 luni 01.01.2011 “ 07.07.2023

 

Dobanzi si
comisioane

o dobanda    3,52%  
 2.072.942,54 lei

o comision de
gestiune  0,2%      61.508,18
lei

o  comision de
gestiune  1,0%      14.215,29 lei

o rambursari de
rate     1.782.425,40 lei