B.C.R sucursala TARNAVENI Trim IV 2014

BANCA COMERCIALA ROMANA sucursala TÂRNĂVENI

 

TRIM.IV 2014

 

 

  Contract. nr.30/23.12.2004, Act adițional nr.30a/2005, 30b/2005, 30c/2005, 30 d/2005, 30f/2006.

 

  Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Târnăveni nr. 69/11.11.2004

 

  Valoarea finantarii rambursabile
contractate : 830.386,58 lei

 

 
Plăti
efectuate din finantarea rambursabilă :   830.386,58
lei

 

  Durata serviciului datoriei publice locale
– 119 luni: 23.12.2004-17.11.2014

 

Din care:

 

o perioada de gratie  12 luni: 
23.12.2004 “ 31.12.2005

o perioada de rambursare 107 luni:  15.01.2006 “ 17.11.2014

 

 

  Dobanzi si comisioane

 

   dobânzi :            540.221, 29
lei

– comisioane
1,5 %   “ comision de gestiune:     12.455,80
lei

– rambursări de
rate:      830.386,58 le
i

 

 

 

Notă. Finanțarea rambursabilă
contractată în baza Contractului nr.30/23.12.2004  a fost rambursată integral