ANUNT- Inchirierea prin licitatie publica a spatiilor si terenurilor pentru comercializarea marfurilor alimentare-chiosc

                                                          ANUNT
LICITATIE

 

1.     
Informatii generale privind organizatorul licitatiei:
Municipiul Tarnaveni,

           cod
fiscal 4323535, sediul P-ta Primariei, nr.7, telefon 0265/443400,

           fax 0265/446312;

 

2.     
Informatii generale privind obiectul licitatiei: Inchirierea prin licitatie publica 
a spatiilor si terenurilor pentru
comercializarea marfurilor alimentare-chiosc, situate
in Tarnaveni, str.Fabricii, nr.4, suprafata de 7mp; str.Soimilor,       nr.27, suprafata de 10mp;  str.Republicii, nr.15, suprafata de 9mp.

 

3.     
Informatii privind documentatia de
atribuire:

3.1.           
Documentatia de atribuire se va
obtine dupa depunerea unei solicitari in scris din partea ofertantului;

3.2.           
Documentatia de atribuire se va
obtine de la Primaria
Municipiului
Tarnaveni, str. Republicii nr.84;

3.3.           
Documentatia de atribuire se va
obtine dupa achitarea taxei de participare de catre ofertanti de 50 lei,
numerar la caseria Primariei Municipiului Tarnaveni;

3.4.           
Data limita pentru solicitarea
clarificarilor: 20.11.2015;

3.5.           
Taxa de participare la licitatie de-
50 lei se achita numerar la caseria Primariei Municipiului Tarnaveni;

 

4.     
Informatii privind ofertele:

4.1.           
Data limita de depunere a
ofertelor: 25.11.2015 ora 9.00;

4.2.           
Adresa la care trebuie depuse
ofertele:Sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, camera
23, registratura;

4.3.           
Numarul de exemplare in care
trebuie depusa oferta: 1 exemplar conform cerintelor din documentatia de
atribuire si caiet de sarcini;

 

5.     
Informatii privind data, ora si locul desfasurarii
licitatiei
: 25.11.2015 ora `      10.00,
sediul Primariei   Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7,
camera 6;

 

 

6.     
Informatii privind contestatiile:
Contestatiile se pot depune la:

          
Autoritatea contractanta;

           – Instanta
judecatoreasca competenta;

Termen de depunere a
contestatiilor: o zi calendaristica de la adjudecarea 
licitatiei.  

     

 

 

                                                                      
PRIMAR

                                                       jrs. Meghesan Nicolae Sorin