Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 28.04.2016download


P.V. – spre aprobare – sedinta oridinara a CL din 31.03.2016.pdf


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Întreprinzătorilor de pe Târnave – ASITAR


2.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului reprezentantului autorității locale pentru a vota în Adunarea Generală A.D.I. œAQUA INVEST MUREȘ  aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. œCompania Aquaserv  S.A.


3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural œIn memoriam György Ligeti  în data de 26 mai 2016 și înmânarea diplomei de Cetățean de onoare al Municipiului Târnăveni acordată acestuia, soției sale d-na Vera Spitz.


4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local.


5.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.


6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cotei de impunere pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, aplicabile în anul 2016.


7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2015 “ 2016.


8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 88.500 lei, prevăzută în bugetul local al Municipiului Târnăveni pe anul 2016, cultelor religioase din Municipiul Târnăveni, pentru continuarea construirii și reparării lăcașurilor de cult.


9.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni la data de 31.03.2016.


10.Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 328/30.03.2016 asupra bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2016.


11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școalare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru anul școlar 2016 “ 2017.