Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 26.05.2016

download

P.V. – spre aprobare – sedinta
ordinara a CL din 28.04.2016.pdf

1.Proiect de hotarare privind
aprobarea necesitatii și oportunitatii achiziționării unor lucrări, servicii și
produse pe anul 2016

2.Proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții žAmenajare parcări acoperite în municipiul
Târnăveni 

3.Proiect de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferent obiectivului de
investitii : Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica “ municipiul
Tarnaveni 

4.Proiect de hotarare privind
aprobarea cofinantarii la obiectivul de investitii : Construire pod rutier
nou peste raul Tarnava Mica “ municipiul Tarnaveni 

5.Proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului general consilidat al municipiului Tarnaveni
pentru anul 2016

6.Proiect de hotarare privind
aprobarea organizarii Spectacolului de gală al filmului Billion Star
Hotel.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor culturale cu ocazia Zilei Internationale a Copilului “ 1 iunie 2016.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii delegației municipiului Târnăveni la Hajduszoboszlo “ Ungaria, în perioada 16 -19 iunie 2016.

9.Proiect de hotare privind alocarea sumelor prevazute in bugetul local pentru culte religioase din municipiul Tarnaveni.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale pentru municipiul Tarnaveni in calitate de membru al Aqua Invest Mures.

11.Proiect de hotarare privind actualizărea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din Municipiul Târnăveni.

12.Proiect de hotarare privind predarea in folosinta catre MDRAP a unui teren pentru construire Sala de Sport.

13.Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul privat al municipiului a unor bunuri.

14.Proiect de hotarare pentru aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal.

15.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local.

16.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al žCreșei  “ Serviciu social de zi pentru copii.

17.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social furnizat la domiciliu “Centrul Social Comunitar Pentru Persoane Vârstnice”.

18.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi “ œClubul Pensionarilor .

19.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare imobiliara pentru spatiul situat in Tarnaveni str.Republicii nr.35.

20.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de licitatie pentru spatiul situat in Tarnaveni str.Republicii nr.35.