Proiecte de HCL – sedinta extraordinara din 12.09.2016

download

 

P.V. – spre aprobare – sedinta
extraordinara a CL din 06.09.2016

1. Proiect de hotarare privind 
aprobarea proiectului “ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare
durabila in Tarnaveni, Mures”

1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 28/25.08.2016