Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 27.10.2016

download

P.V. – spre aprobare – sedinta
ordinara a CL din 29.09.2016

1. Proiect de hotarare privind
revocarea Hotararii Consiliului Local nr.60/2015

2. Proiect de hotarare aprobarea inchirierii a unui numar de 5 pasuni din domeniul privat al municipiului Tarnaveni

3. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor pentru locuintele ANL situate in Tarnaveni Aleea Garii nr.15

4. Proiect de hotarare privind modificarea cotizatiei anuale la Asociatia Secretarilor de municipii

5. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii unui teren in domeniul public al municipiului Tarnaveni

6. Proiect de hotarare privind desemnarea expertului local pentru problemele romilor

7. Proiect de hotarare privind unificarea a trei imobile (teren)

8. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetelor unor terenuri din domeniul public al mun. Tarnaveni pentru inscriere provizorie in CF

9. Proiect de aprobarea suprafetelor unor terenuri care fac parte din domeniul public al municipiului Tarnaveni

10. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2016

11. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.09.2016

12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016