Publicație Căsătorie Cucui Nicolae-Cristian și Ștef Mădălina-Claudia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr31163/ 25.04.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 25.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUCUI NICOLAE-CRISTIAN în vârstă 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Judeţul MUREȘ şi a d-nei ȘTEF MĂDĂLINA-CLAUDIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ .

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

 

                                               Ofiţer de stare civilă,