Publicatie Casatorie Ciuchină Viorel și Mircea Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32701/ 23.09.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 23.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIUCHINĂ VIOREL în vârstă 55 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei MIRCEA MARIA în vârstă de 55 ani, cu domiciliul în SÂNCRAIU DE MUREȘ judeţul MUREȘ

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,