Publicatie Casatorie Rusu Dorin-Adrian și Câmpian Ana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32896/08.10.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 08.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RUSU DORIN-ADRIAN în vârstă 29 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei CÂMPIAN ANA-MARIA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în TÂRGU MUREȘ, judeţul MUREȘ

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,