Publicație Mailat Arpad și Szabo Irina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.33260/06.11.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 06.11.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MAILAT ARPAD în vârstă 37 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MURES şi a

d-nei SZABO IRINA în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în com.GĂNEȘTI, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,