Publicație căsătorie Rostaș Ferdinand-Traian și Mihai Georgiana-Arabela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37603/28.05.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 28.05.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROSTAȘ FERDINAND-TRAIAN în vârstă de 24 ani cu domiciliul în Mun. TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei MIHAI GEORGIANA-ARABELA în vârstă de 23 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,