Publicație căsătorie Moldovan Emil-Lucian și Ballai Andreea-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37714/06.06.2024

 

P U B L I C A Ţ I E

        Astăzi 06.06.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLDOVAN EMIL-LUCIAN în vârstă de 29 ani cu domiciliul în com. Adămuș, sat Cornești, județul MUREȘ şi a  d-nei BALLAI ANDREEA-MARIA  în vârstă de 24 ani cu domiciliul în Mun.TÂRNĂVENI  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,