Publicație căsătorie Harko Florin-Andrei și Stoica Daniela-Izabela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37848/18.06.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 18.06.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HARKO FLORIN-ANDREI în vârstă de 24 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei STOICA DANIELA-IZABELA  în vârstă de 20 ani cu domiciliul în Mun.TÂRNĂVENI  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,