Publicație căsătorie Coroș Octavian-Raul și Ignatescu Cornelia-Adriana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37983/04.07.2024

P U B L I C A Ţ I E 

        Astăzi 04.07.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COROȘ OCTAVIAN-RAUL în vârstă de 28 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei IGNATESCU CORNELIA-ADRIANA în vârstă de 26 ani cu domiciliul în Mun.AIUD,  judeţul/ țara, ALBA.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,