Publicație căsătorie Kovacs Zoltan și Nonea Liliana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38029/09.07.2024

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 09.07.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KOVACS ZOLTAN în vârstă de 47 ani cu domiciliul în Mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei NONEA LILIANA în vârstă de 46 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă