Publicație căsătorie Coroș Daniel și Tișcă Iulia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38044/10.07.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 10.07.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COROȘ DANIEL în vârstă de 30 ani cu domiciliul în CLUJ-NAPOCA, județul CLUJ şi a  d-nei TIȘCĂ IULIA în vârstă de 29 ani cu domiciliul în mun.RÂȘNOV,  judeţul/ țara, BRAȘOV.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,