Anunt de atribuire numarul 13469/15.10.2007 – Retea ce canal menajer pe strada 8 Martie


Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt: 11774 / 25.04.2007


 


 


Denumire contract: Retea ce canal menajer pe strada 8 Martie


 


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  


Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


 


Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bonciog , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


 


I.2)     Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


            Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Constructii si amenajari teritoriale


 


            Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


                    Nu


 


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)             Descriere


II.1.1)          Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


                    Retea ce canal menajer pe strada 8 Martie


II.1.2)          Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor


                       Lucrari


Executarea


Locul principal de executare: Strada 8 Martie, Tarnaveni, jud. Mures


 II.1.3)          Anuntul implica


                   


II.1.4)          Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


                    Realizarea unei retele de canalizare menajere pe strada 8 Martie


 


II.1.5)          Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


           45232411-6 – Canalizare de ape reziduale


 


II.1.6)          Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


                    Nu


II.2)             Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)          Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


           41,582 RON    


 


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)           Tipul procedurii


IV.1.1)        Tipul procedurii


                    Licitatie deschisa


                   


IV.2)           Criterii de atribuire


IV.2.1)        Criterii de atribuire


           Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic


     Criterii                                                                                                     Pondere


1   Valoarea lucrarii                                                                                       85 %


2   Termen de executie                                                                                  5 %


3   Planul calitatii                                                                                          10 %


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


 


IV.2.2)        S-a organizat o licitatie electronica


                    Nu


IV.3)           Informatii administrative


IV.3.1)        Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)        Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


                    Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


            Contract nr: 25/01.06.2007    Denumirea: Retea de canal menajer pe strada 8 Martie


V.1)     Data atribuirii contractului    6/1/2007


V.2)     Numarul de oferte primite    3


V.3)     Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


           S.C. ROYAL CONSTRUCT S.R.L. Tarnaveni


Adresa postala:  Tarnaveni, bl. 13/B, ap. 1-2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania


 


V.4)     Informatii privind valoarea contractului


            Estimarea initiala a valorii contractului


            Valoarea: 78500.00     Moneda: RON    Fara TVA


            Valoarea totala finala a contractului


            Valoarea: 41582.00     Moneda: RON    Fara TVA


           


V.5)     Contractul ar putea fi subcontractat


            Nu


           


           


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)           Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


                    Nu


VI.2)           Alte informatii


VI.3)           Cai de atac


VI.3.1)        Organismul competent pentru caile de atac


                       Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095


 


                   Organismul competent pentru procedurile de mediere


                        Tribunalul Mures


Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856


 


VI.3.2)        Utilizarea cailor de atac


                    Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)        Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


                       Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica


Adresa postala:  Str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418


 


VI.4)           Data expedierii prezentului anunt


                    15.10.2007 12:36