Anunt de atribuire numarul 13427/15.10.2007 – Furnizare praf de calcar

Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt: 10128 / 16.04.2007


 


Denumire contract: Furnizare praf de calcar


 


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bociog , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


 


I.2)  Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Constructii si amenajari teritoriale


 


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


 


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)  Descriere


II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


Furnizare praf de calcar


 


II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor


Produse


Cumparare


Locul principal de livrare: Primaria Minicipiului Tarnaveni, Statia de asfaltare, str. A. Iancu


 


II.1.3)  Anuntul implica


 


II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Achizitionarea de praf de calcar necesar pentru reparatiile drumurilor din municipiul Tarnaveni


 


II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


 


14121210-0 – Pudra de calcar


 


II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


 


II.2)  Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


31,500 RON    


 


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)    Tipul procedurii


IV.1.1) Tipul procedurii


Licitatie deschisa


 


IV.2)    Criterii de atribuire


IV.2.1)  Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut


IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica


Nu


 


IV.3)  Informatii administrative


IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


 


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


 


Contract nr: 19/21.05.2007    Denumirea: Contract furnizare praf de calcar


V.1)  Data atribuirii contractului    5/23/2007


V.2)  Numarul de oferte primite    1


V.3)  Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. COMTRANSPOP S.R.L. Tarnaveni


Adresa postala:  Tarnaveni, str. Avram Iancu, nr. 120 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania


 


V.4)  Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


 


Valoarea: 3200.00     Moneda: RON    Fara TVA


 


Valoarea totala finala a contractului


 


Valoarea: 31500.00     Moneda: RON    Fara TVA


 


 


V.5)  Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


 


 


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  Alte informatii


VI.3)  Cai de atac


VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac


 


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095


 


Organismul competent pentru procedurile de mediere


 


Tribunalul Mures


Adresa postala:  str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856


 


VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac


 


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


 


Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica


Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418


 


VI.4)  Data expedierii prezentului anunt


15.10.2007 10:53