Primaria Municipiului Tarnaveni anunta nominalizarea unui purtãtor de cuvânt al institutiei


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


28  ianuarie 2009 


 


Comunicat de presã


  


Începând din luna ianuarie 2009 Primãria Municipiului Târnaveni a mai luat o mãsurã în scopul îmbunãtãþirii comunicãrii cu cetãþenii, prin nominalizarea unui purtãtor de cuvânt al instituþiei, în persoana lui Ioan Munteanu, consilier în cabinetul primarului.


Ioan Munteanu s-a nãscut în data de  4 ianuarie 1944 ºi este inginer electromecanic. Domnia sa are o experienþã de peste 40 de ani în întreprinderile din Târnãveni având vechi state de conducere în activitãþile industriale în secþii ºi fabrici din industria chimicã, a sticlei ºi constructoare de maºini.


Nominalizarea unui purtãtor de cuvânt este o iniþiativã prin care se doreºte intrarea într-o stare de normalitate în dialogul cu cetãþenii noºtri, o cale de comunicare ce este folositã de toate instituþiile care lucreazã sau au tangenþã cu cetãþeanul ori necesitã obligatoriu informarea cetãþenilor. Credem cã în acest mod este posibilã îndeplinirea obligaþiei de transparenþã a Primãriei, a obligaþiei administraþiei locale de a informa cetãþenii, de a supune dezbaterii publice toate acþiunile ei, de a asigura accesul la cunoaºterea deciziilor administrative ºi de participare implicit la luarea acestor decizii.


Vã vom rãmâne la dispoziþie pentru orice informaþie privind acþiunile administraþiei, deschiºi pentru comunicare, pentru o mai bunã informare a cetãþenilor noºtri în beneficiul lor.


Purtãtorul de cuvânt al Primãriei Târnãveni, Ioan Munteanu, poate fi contactat la la adresa de e-mail: office@primariatarnaveni.ro sau la numerele de telefon mobil 0733 019 862 sau fix 0265 443 400, interior 16.


Primar,
Ing. Alexandru – Adrian Matei