sedinta ordinara din 24 septembrie 2009 – material de sedinta

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMAR


 


C O N V O C A T O R


 


In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 1850/2009;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 24 septembrie  2009, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


         1. Proiect de hotarare privind subventionarea a 50% din costul abonamentului elevilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Târnãveni.


         2. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui sistem de paza antiefractie la gimnaziul Prefect Vasile Moldovan.


3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009.


4. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate si Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii – revizuire august 2009), aferenta obiectivului de investitii “Reabilitarea Scolii generale nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie”


5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Scolii generale nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie” in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4.


         6. Proiect de hotarare privind aderarea la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ a unor unitãþi administrativ teritoriale.


7. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consililului Local nr.58/2009.


8. Proiect de hotarare privind aprobarea profilului, numarului atelierelor specializate din cadrul Casei de cultura “Mihai Eminescu” si taxa de inscriere la aceste ateliere.


9. Proiect de hotarare privind mandatarea domnii consilieri Cimpoca Alin si Antonya Mihail in scopul contactarii autoritatilor admnistratiei locale din Hajduszoboszlo – Ungaria pentru realizarea unor programe turistice reciproce.


10. Proiect de hotarare privind construirea refugiilor acoperite in statiile de autobus din municipiul Tarnaveni.


11. Proiect de hotarare privind interzicerea accesului autovehicolelor de mare tonaj pe str. Aleea Garii.


                                                            P R I M A R


                                                ing.Matei Alexandru Adrian


                           Tarnaveni


                          18.08.2009


Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel            


Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Klein Robert


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Maria


 


download material sedinta – aici