Anunt de atribuire numarul 74731/23.12.2009 – SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal me


Anunt de atribuire numarul 74731/23.12.2009


Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt:


87125 / 22.09.2009


Denumire contract:


SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal menajer intre Ruck si str. CFR; Extindere retea de canal menajer str. V. Moldovan si str. Bailor


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  


Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443400 0265/443400 , Email:  office@primariatarnaveni.ro , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


I.2)  


Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Servicii generale ale administratiilor publice


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)  


Descriere


II.1.1)  


Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal menajer intre Ruck si str. CFR; Extindere retea de canal menajer str. V. Moldovan si str. Bailor


II.1.2)  


Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii


12 – Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice


Locul principal de prestare: Municipiul Tarnaveni


Codul NUTS: RO1 – Macroregiunea unu


II.1.3)  


Anuntul implica


II.1.4)  


Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Se va executa SF si PT Retele da canalizare menajera si pluviala si o statie de pompare pe strazile mentionate, in municipiul Tarnaveni


II.1.5)  


Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2)


71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)


II.1.6)  


Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


II.2)  


Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  


Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


53,550 RON    


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)  


Tipul procedurii


IV.1.1)  


Tipul procedurii


Licitatie deschisa


IV.2)  


Criterii de atribuire


IV.2.1)  


Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic


Criterii


Pondere


1.


Propunerea financiara


70 %


Descriere:


2.


Propunerea tehnica


20 %


Descriere:


3.


Termen de prestare


10 %


Descriere:


IV.2.2)  


S-a organizat o licitatie electronica


Nu


IV.3)  


Informatii administrative


IV.3.1)  


Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)  


Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 60/09.11.2009    Denumirea: SF si PT Statie de pompare str. Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis, Industriei, V. Moldo


V.1)  


Data atribuirii contractului    11/9/2009


V.2)  


Numarul de oferte primite    3


V.3)  


Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASSA GRUP S.R.L.


Adresa postala:  Medias, str. M. Eminescu, nr. 1, jud. Sibiu , Localitatea:  Medias , Cod postal:  551200 , Romania , Tel.  0269236933 , Fax:  0269243660


V.4)  


Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


Valoarea: 63866.00     Moneda: RON    Fara TVA


Valoarea totala finala a contractului


Valoarea: 53550.00     Moneda: RON    Fara TVA


V.5)  


Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  


Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  


Alte informatii


VI.3)  


Cai de atac


VI.3.1)  


Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641 021/3104641 , Fax:  021/3104642


Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures


Adresa postala:  Str. Balyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 0265/267856  , Fax:  0265/267856


VI.3.2)  


Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)  


Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400  0265/443400 , Fax:  0265/446312


VI.4)  


Data expedierii prezentului anunt


23.12.2009 09:33