Anunt de atribuire numarul 130390/22.03.2011 – Nisip natural, balast natural, sorturi si piatra concasata

Anunt de atribuire numarul 130390/22.03.2011


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Mures , Romania , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Tel.:  0265/443400,  0265/443400     , Fax:  0265/446312


 


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1)  Denumire contract    Nisip natural, balast natural, sorturi si piatra concasata


II.2)  Obiectul contractului    Furnizare de nisip natural, balast natural , sorturi si piatra concasata


II.3)  Tip contract    Furnizare


II.4)  CPV    14210000-6 – Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)


II.5)  Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut


II.6)  Invitatie de participare    280785/28.02.2011 13:16


 


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite    5


         Valoare estimata totala    190,000 RON


III.2) Lista contracte


Contract


Valoare


9  / 17.03.2011


174,000 RON


 


 


Castigator


CUI


Adresa


 


 


S.C. Lambda Investments S.R.L.


18660760


Str. Barajului, nr. 25, Targu Mures, 540191, Mures


 


 


 


 


Total (fara TVA): 174,000 RON


 


 


 


 


 


 INVITATIE PARTICIPARE


 

Detaliu pentru invitatia numarul 280785
Autoritate contractanta


Primaria Municipiului Tarnaveni


Cod de identificare fiscala:  4323535


Adresa:  Piata Primariei, nr. 7, Tarnaveni


Telefon:  0265/443400,  0265/443400 


Fax:  0265/446312


 


Detaliu invitatie


Denumire invitatie: Nisip natural, balast natural, sorturi si piatra concasata


Modalitate de desfasurare: Procedura offline


Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut


 


CPV: 14210000-6 – Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)


Tip contract: Furnizare


Obiectul contractului: Furnizare de nisip natural, balast natural , sorturi si piatra concasata


Stare procedura: Atribuita


Data publicarii: 28.02.2011 13:16


Data limita de depunere a ofertelor: 09.03.2011 09:00


Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, cam 23, Tarnaveni, jud. Mures


Data si ora deschiderii ofertelor: 09.03.2011 10:00


Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, cam 6, Tarnaveni, jud. Mures


Limba de redactare a ofertei: Romana


Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice


Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu


Tip de finantare: Fonduri bugetare


 


Tip Autoritate: Sectorial: Nu


Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice


Impartire pe loturi: Nu


Valoare estimata: 190,000 RON


Criterii de calificare:


Decl de eligibilitate; Decl privind neincadrarea in prev. art. 181; Cerific. fiscale elib. de MFP si locale; Decl privind calitatea de participant la procedura; Certif de participare cu oferta independenta; Cetif de inreg. si constatator emis de ORC; Informatii generale si cifra de afaceri; Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani; Acordul de asociere; Form. cu subcontractantii; Decl privind securitatea si sanatatea in munca, garantia de participare in valoare de 3800 lei.


 


Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP