sedinta ordinara din 31.03.2011 – material de sedinta

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMAR


CONVOCATOR


 In baza Dispozitiei Primarului Municipiului Tarnaveni nr.  1545 din 25.03.2011;


Se convoaca Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 31.03.2011, orele 14.00,  la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


ORDINE DE  ZI:


  1. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de deplasare (diurna) la Pohlheim Germania, in perioada 11-17 martie 2011, pentru doamna Capusan Monica, translator.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea nevetei cadrelor didactice aferente lunilor februarie si martie 2011.
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2011.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirilor si facilitatilor fiscale conform Codului Fiscal.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in domeniul public a unor bunuri si insusirea inventarului domeniului public al municipiului Tarnaveni.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre Schuster Ecosal SRL, incepand cu data de 1 aprilie 2011.
 8. Proiect de hotarare privind atribuirea prin inchirierea suprafetei de 1200 mp teren agricol din doemniul privat al municipiului Tarnaveni, domnului Bercea Ioan pentru amplasare stupi.
 9. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 23/2011.
 10.  Analiza cererii nr. 6016/18.03.2011 privind infiintarea Grupului Scolar “Ligeti Gyorgy” cu predare in limba maghiara
 11.  Analiza petitiei nr. 5065/09.03.2011 adresata consiliului local de catre dl. Oanea Vasile.
 12.  Nota privind desfasurarea vizitei delegatiei administratiei locale din Tarnaveni, la Pohlheim Germania, in perioada 11-17 martie 2011.

 


Primar,


ing.Matei Alexandru Adrian


 


Tarnaveni


25.03.2011


 


 


Antonya Mi hail


Bercea loan


Bota Claudia


Chindris Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea  Pavel


Coros loan


Fodor Alexandru Iosif


Ghetiu Radu Mihail


Incze Csaba Stefan


Klein Robert


Meghesan Nicolae Sorin


Muntean loan


Pop loan Constantin


Popa Octavian


Suciu Ioan


Szabo Albert


Szabo Silvia


Serban Maria


 


download


 –material_sedinta-pct 1-6


 –material_sedinta-pct 7-12