ANUNT – campanie de combatere a daunatorilor (rozatoarelor)

ANUNT

  

            Primaria
Municipiului Tarnaveni, anunta faptul ca in perioada 25 aprilie “ 15 mai 2013,
Administratia Bazinala de Apa Mures, va organiza o campanie de combatere a
daunatorilor  (rozatoarelor) pe digurile
si barajele din administrarea sa din judetul Mures folosind substante toxice cu
caracter persistent. In conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 76, alin.1 lit. C pasunarea pe
diguri sau baraje, pe malurile sau in albii minore, in zonele de protectie a
acestora, este interzisa.

            Administratia
Bazinala de Apa Mures nu-si asuma nici o raspundere privind pagubele ce ar
putea surveni ca urmare a nerespectarii acestei avertizari.