nr. 101 din data 15.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investitii Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.101/15.09.2015

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți
obiectivului de investiții žReabilitare/Modernizare străzi în municipiul
Târnăveni 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 15
septembrie 2015;

            Văzând  Referatul 
cu nr. 18399/10.09.2015 întocmit de ing. Muth Teodor, șef birou
Investiții, achiziții, servicii publice;

            În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale,
republicată cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul
art 36  alin.(1)  și al  art.
45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții žReabilitare/Modernizare străzi în
municipiul Târnăveni 
conform anexei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

      Președinte de ședință,

              Gligor Dorin

 

                                                                                   
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan

 

 

 

 

 

Anexa la
HCL nr.101/2015

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiției:

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

(la curs
euro din 31.03.2015, 1 euro = 4,4098)

 

Valoarea totală a investiției:

 

7.760.079
RON/ 1.759.735 euro, din care

 

C+M = 6.660.088
RON/1.510.292 euro

 

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

                                   total
investitie (lei cu TVA)   din care C+M
(lei cu TVA)

           
Anul I                       1.132.040                                           982.929                                 

            – Anul II                     4.242.250                                           3.632.981

            – Anul III                    2.385.789                                           2.044.178

 

3. durata de realizare (luni): 36 luni

 

4. capacități (în unități fizice și valorice):

           

4.1.
Str. Viilor:

– Lungimea părții carosabile: L= 632,96 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 3,50-5,50 m

– Suprafața părții carosabile: 3.600 mp;

– Suprafața trotuare: 1.060,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (30 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (15 buc);

– Camere de cădere: 13 buc.;

4.2.
Str. Libertății:

– Lungimea părții carosabile: L= 400,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 6,00 m

– Suprafața părții carosabile: 2.470,00 mp;

– Suprafața trotuare: 840,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (10 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

– Camere de cădere: 6 buc.;

4.3.
Str. Gorunului:

– Lungimea părții carosabile: L= 280,55 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50 m

– Suprafața părții carosabile: 1.510,00 mp;

– Suprafața trotuare: 1.070,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

4.4.
Str. Salviei:

– Lungimea părții carosabile: L= 281,72 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50 m

– Suprafața părții carosabile: 1.530,00 mp;

– Suprafața trotuare: 530,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (4 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

4.5.
Str. Porumbeilor:

– Lungimea părții carosabile: L= 550,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00 m

– Suprafața părții carosabile: 2.270,00 mp;

– Suprafața trotuare: 735,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

– Camere de cădere: 4 buc.;

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

 

4.6.
Str. Crângului:

– Lungimea părții carosabile: L= 213,20 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00 m

– Suprafața părții carosabile: 860,00 mp;

– Suprafața trotuare: 615,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (5 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (3 buc);

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (20,00 mp);

4.7.
Str. Câmpului:

– Lungimea părții carosabile: L= 323,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 3,50- 4,50 m

– Suprafața părtii carosabile: 1.370,00 mp;

– Suprafața trotuare: 332,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

– Camere de cădere: 2 buc.;

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (5 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

4.8.
Str. O. Goga:

– Lungimea părții carosabile: L= 368,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00-5,00 m

– Suprafața părții carosabile: 1.880,00 mp;

– Suprafața trotuare: 475,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (8 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (3 buc);

– Camere de cădere: 5 buc.;

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (5 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);

4.9.
Str. Crinului:

– Lungimea părții carosabile: L= 156,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 5,00 m

– Suprafața părții carosabile: 755,00 mp;

– Suprafața trotuare: 1.070,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (2 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

– Camere de cădere: 1 buc.;

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (2 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

4.10.
Str. Eternității:

– Lungimea părții carosabile: L= 494,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00-6,00 m

– Suprafața părții carosabile: 1.950,00 mp
(reabilitare sistem existent), 1.300,00 mp (sistem rutier complet);

– Suprafața trotuare: 980,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (20 buc.) și a
gurilor de aerisire gaz (13 buc);

– Camere de cădere: 3 buc.;

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare
rutieră verticală (8 buc.), semnalizare rutieră orizontală (80,00 mp);

4.11.
Str. 9 Mai:

– Lungimea părții carosabile: L= 327,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50 m

– Suprafața părții carosabile: 1.790,00 mp;

– Suprafața trotuare: 830,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);

4.12.
Str. Marinei:

– Lungimea părții carosabile: L= 228,00 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 6,00 m

– Suprafața părții carosabile: 1.390,00 mp;

– Suprafața trotuare: 695,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (10 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (30,00 mp);

4.13.
Str. Cooperației:

– Lungimea părții carosabile: L= 365,85 m;

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50-6,00 m

– Suprafața părții carosabile: 2.265,00 mp;

– Suprafața trotuare: 980,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (16 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (13 buc);

– Camere de cădere: 1 buc.;

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);