Proiecte de hotarare – sedinta ordinara din 23.12.2015

download

1. Proiect de hotarare privind
aprobarea transformarii unor posturi din cadrul serviciilor publice de interes
local 

2. Proiect de hotarare privind
aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni, la
data de 30.11.2015 

3. Proiect de hotarare privind
aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si
produse pe anul 2015 

4. Proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor economici pentru
obiectivul de investitii “Retea de apa cartier
Victoriei”. 

5.Proiect de hotarare privind validarea
modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr.2170/16.12.2015, asupra
bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 si
rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul
2015. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal – construire Baza sportiva si agrement, prin
reconversie din zona industriala, pentru imobilul situat pe str. Armatei, nr. 83
A – beneficiar S.C. ALL METAL SOLUTIONS S.R.L.
TARNAVENI. 

7. Proiect de hotarare privind
 aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public
al municipiului Tarnaveni. 

8. Proiect de hotarare aprobarea acordarii de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice din municipiul Tarnaveni, constand in anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere. 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea scutirilor si facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale si a procedurilor de acordare a acestora pe raza municipiului Tarnaveni. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Tarnaveni. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de reevaluare imobiliara in urma apartamentarii, pentru imobilul situat in Tarnaveni, str. Republicii nr.35. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si runctionare a Centrului de recreere si socializare “Victoria”. 

13. Proiect de hotarare privind actului aditional nr.l la contractul nr.94/23.09.2015, aprobarea graficului platilor aferente contractului si imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni pentru semnarea actului aditional. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in str. Gruiete, nr.lB, Tarnaveni, compus din Statie de sortare si Statie de transfer, impreuna cu terenul aferent in suprafata de 3025 mp – proprietate publica a municipiului Tarnaveni, inscris in C.F. nr.360/N/Tarnaveni, nr. Cad. 597/2, in domeniul public al judetului Mures. 

15.Proiect de hotarare privind modificarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Tarnaveni, traseul Tarnaveni -Bobohalma. 

16.Proiect de hotarare privind radierea din domeniul public a tronsonului de drum “Str. 1 decembrie 1918”, inventariat ca strada, la pozitia 5 din H.C.L. nr. 60/2001 privind insusirea inventarului domeniului public al municipiului Tarnaveni. 

17.Informare privind situatia alocarii fondurilor nerambursabile, in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, pentru anul 2015. 

18. P.V. – spre aprobare – sedinta oridinara a CL din 26.11.2015.pdf.