Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 31.03.2016

 

download

P.V. – spre aprobare – sedinta
oridinara a CL din 25.02.2016.pdf

1.Proiect de hotărâre privind numirea
unui consilier local care să facă parte din Consiliul de Administrație al
Școlii Gimnaziale Traian

2.Proiect de hotărâre privind
aprobarea dezmembrării imobilului situat în incinta Școlii Gimnaziale Traian,
str. Republicii, nr.92, înscris în C.F. nr.50642 Târnăveni, nr. cad.
50642

3.Proiect de hotărâre privind
aprobarea suprafeței terenului situat sub centrala termică din cart.
Viitorului, aflat în domeniul public al municipiului
Târnăveni.

4.Proiect de hotărâre privind
aprobarea necesitatății și oportunității achiziționării Branșamentului de de
apă potabilă și a instalației de măsurare separată a gazului la obiectivul de
investiții Amenajarea unui spațiu destinat înființării unei creșe, în cadrul
proiectului Poți fi mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și
cea privat㠝.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.1 și nr. 2 ale H.C.L. nr.22/2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târnăveni

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al localităților din județul MUREȘ

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr.33/2004 “ cabinet medical dr. Popa Aurelia, situat în Târnăveni, str. Republicii, nr.35.

10.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului reprezentantului autorității locale pentru a vota în A.G.A. a A.D.I. AQUA INVEST MUREȘ , aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului MUREȘ.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții – Modernizare drum comunal DC 83C, cuprins între DN 14 A și satul Bobohalma din municipiul Târnăveni, jud. MUREȘ.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții – Modernizare drum comunal DC 83C, cuprins între DN 14 A și satul Bobohalma din municipiul Târnăveni, jud. MUREȘ.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor economici pentru obiectivul Modernizare piața de zi agroalimentară Avram Iancu .

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul nr.94/23.09.2015 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni, prin concesionare

15.Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția primarului nr.254/21.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016 și rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016.