RAPORT CUMULATIV privind serviciul public de transport rutier de calatori prin curse regulate pentru anul 2015

RAPORT CUMULATIV

privind serviciul public de transport rutier  de călători prin curse regulate

pentru anul  2015

 

          Raportul este întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul (CE)   nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor(CEE) nr.1191/1969 şi nr.1107/1970 ale Consiliului.

          În municipiul Târnăveni serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate  este efectuat de operatorul de transport rutier S.C.”TAR”S.A. Târnăveni prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni nr.17239/20.08.2015, aprobat prin H.C.L.M.Târnăveni nr. 83/30.07.2015 şi încheiat în conformitate cu Legea   nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local,cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,O.G.R.    nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesionare   a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni este de  6 ani. Anterior, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni a fost asigurat tot de S.C.”TAR” S.A.Târnăveni

prin Contractul de concesiune a transportului public local de călători în municipiul Târnăveni nr.2123/ 01.02.2005

          Traseele pe care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni sunt:

 

   Nr.

traseu

                              Traseu Lungime traseu
     1

   1 A

   1 B

Cars II- Centru- Botorca şi retur

Cars II- Centru- MOL şi retur                                      

Cars II- Centru- Str.Pref.V.Moldovan-nr.50-MOL şi retur

       13,6 km

         7,5 km

         9,2 km

     2 Cars II-Centru-Str.1Decembrie 1918-nr.46(Blocuri Seuca) şi retur         6,2 km
     3

   3 A

Cuştelnic-Centru şi retur                                      

Cuştelnic-Şc.gimn”Avram Iancu”-Centru(P-ţa Primăriei) şi retur           

        4,5 km

         4,9 km

    4 Târnăveni-Bobohalma şi retur        12,6 km

 

          Drepturi ale concesionarului stabilite prin contract:

-să încaseze tarifele corespunzătoare pentru serviciul de transport public local de persoane prestat;

-să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport public local de persoane;

-să constate şi să sancţioneze abaterile de la normele de transport conform legislaţiei în vigoare;

-să ceară acoperirea influenţelor  financiare în conformitate cu Legea nr.92/2007 şi O.G.

nr.97/1999 – republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, rezultate din reduceri de tarif prin hotărâre de consiliu local la legitimaţiile de călătorie individuale cât şi la plata pentru transportul gratuit al anumitor categorii de persoane;

-să utilizeze gratuit pentru prestarea serviciului delegat prin concesionare infrastructura publică(străzi, poduri, pasaje, mobilier stradal, staţii, etc.)    

          Prin H.C.L.M.Târnăveni nr.99/27.08.2015 s-au stabilit preţurile biletelor de şi tarifele pentru abonamente:

                   – Bilete: Traseele 1,1A,1B,2,3A: 2,00 lei; Traseul 4: 5,00 lei

                   – Abonamente:

      Traseu Perioada         1 linie         2 linii    Toate liniile
1, 1A, 1B, 2, 3, 3A       ½ lună 30 lei 40 lei 56 lei
        1 lună 56 lei 75 lei 93 lei
4       ½ lună 74 lei    
        1 lună 135 lei    

 

          În conformitate cu Art.6 din contract şi H.C.L.M.Târnăveni nr.104/ 15.09.2015  s-a aprobat acordarea de facilităţi la transportul public local de călători din municipiul Târnăveni unor categorii de persoane,cu finanţarea gratuităţilor  de la bugetul local municipal pentru:

-veterani de război, văduve de veterani de război, invalizi de război cu domiciliul în municipiul Târnăveni, Bobohalma, Botorca şi Cuştelnic, la nivelul costului unui abonament lunar (Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război);

-persoane cu handicap grav şi accentuat şi insoţitorii persoanelor cu handicap grav şi accentuat,în prezenţa acestora,cu domiciliul în municipiul Târnăveni,Bobohalma, Botorca şi Cuştelnic,în limita sumei de 40 lei/persoană/lună(Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările şi completările ulterioare);

-persoane refugiate, deportate, persecutate din motive etnice, politice sau religioase cu domiciliul în municipiul Târnăveni, Bobohalma, Botorca şi Cuştelnic, la nivelul costului unui abonament lunar (Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor  persecutate  din motive politice în perioada comunistă şi Legea nr.367/2001 privind aprobarea O.U.G. nr. 242/2000 pentru modificarea  O.G.R.nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice);

-persoane  pensionare  cu domiciliul  în  municipiul Târnăveni, Bobohalma, Botorca şi Cuştelnic, la suma de 15 lei/persoană/lună.

  Valoarea totală a gratuităţilor pentru aceste categorii de persoane este de 832409,15lei.

 

PRIMAR

Jrs. MEGHEŞAN NICOLAE-SORIN

 

RAPORT CUMULATIV transport rutier de calatori prin curse regulate pentru anul 2015