REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 15.11.2017 PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE

Nr. 22247/15.11.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE  15.11.2017  PENTRU OCUPAREA  FUNCTIILOR PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
CONSILIER JURIDIC CLASA I GRADUL PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  CENTRU DE INFORMARE PENTRU CETATENI
1. TIRCA MARIAN 43,2 RESPINS
2. ANDREESCU DANIELA IRINA 7,00 RESPINS
REFERENT CLASA III GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DEZVOLTARE URBANA, AVIZARE SI COORDONARE
1. OLTEAN IOAN 53,85 ADMIS
2. STEF VALENTIN DUMITRU 33,85 RESPINS

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea functionarilor publici cu modificarile si  completarile ulterioare , care se depune la secretarul  comisiei de solutionare a contestatiilor

  • Afişat astăzi 15.11.2017, ora 14,30 la sediul Primariei Municipiului Târnăveni si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

                                                                 Secretar comisie