Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 04.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1695/28.11. 2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 04 decembrie, orele 10.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Vaii Tarnavelor.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

 

            Târnăveni, 28 noiembrie 2017