Anunt Publicitate numarul 143104-Întocmirea documentatiilor: Studiu de oportunitate, Plan de Mobilitate Urbana Durabila si Studiu de trafic

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Întocmirea documentatiilor: Studiu de oportunitate, Plan de Mobilitate Urbana Durabila si Studiu de trafic

CPV: 79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

Descrierea contractului: Primaria Municipiului Tarnaveni doreste sa achizitioneze întocmirea documentatiilor privind Studiul de oportunitate, Planul de Mobilitate Urbana Durabila si a Studiului de trafic in municipiul Tarnaveni, conform Ghidului solicitantului si Cererii de finantare.

Valoarea estimata fara TVA: 62000.00 RON

Conditii contract: Durata de executie este de 30 de zile. Plata se va face in 30 de zile de la data emiterii facturii, receptiei serviciului si aprobarii in sedinta de consiliu, a documentatiei intocmite.

Conditii participare: Documentele solicitate: Scrisoare de inaintare, oferta financiara si oferta tehnica, cu respectarea conditiilor din Caietul de sarcini nr. 23300/04.12.2017

Criterii adjudecare: Oferta cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei castigatoare.

Termen limita primire oferte: 12.12.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 23300/04.12.2017 si referatul de specialitate nr. 22255/15.11.2017 pot fi vizualizate in fisierul atasat mai jos. Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertele se depun la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, registratura, cam 23, termenul de depunere fiind data de 12.12.2017.

 

Fisier atasat:

Caietul de sarcini nr. 23300/04.12.2017 si referatul de specialitate nr. 22255/15.11.2017